Bela Group BV

banner_belagroup banner_belagroup2 banner_belagroup4

Kwaliteit

BELA Gemaalweg BV is IKB gecertificeerd.

IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing. IKB Varken is ontwikkeld als maatstaaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Producten, die onder het kwaliteitssysteem IKB Varken worden geproduceerd, komen van bedrijven die gecontroleerd worden op ondermeer diergeneesmiddelengebruik, dierwelzijn, huisvesting, diergezondheid, begeleiding door de dierenarts, hygiëne en administratie. De controle, beoordeling en certificering worden uitgevoerd door onafhankelijke en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde organisaties.
 

DanBred

DanBred is een wereldwijd concept en handelsmerk, dat eigendom is en onder leiding staat van het Danish Pig Research Centre.

DanBred beschikt over een van de meest innovatieve kruisingsfoksystemen ter wereld.  Op die manier kunnen wij u eersteklas varkens garanderen, en dus ook de beste basis voor een toekomst die een grotere meerwaarde belooft. Wij passen het drie-rassen-kruisingsfoksysteem toe, dat gebaseerd is op jarenlange ervaring en positieve resultaten. Bij het kruisen gebruiken we DanBred Landrace (L) en DanBred Yorkshire (Y) als moederlijnen en DanBred Duroc (D) als vaderlijn. Deze combinatie biedt de garantie dat met DanBred-varkens optimale productieresultaten behaalt worden en daardoor kunnen we volledig profiteren van de groeikracht.

BELA Gemaalweg BV

Varkensbedrijf BELA Gemaalweg BV bestaat momenteel uit een tweetal bedrijven.
Op het bedrijf in Rutten worden 1800 HGS zeugen en 5000 DanAvl fokgelten gehouden.

Op het bedrijf in Ossenisse worden 8500 DanAvl fokgelten gehouden.