BELA GROUP BV

banner_belagroup banner_belagroup2 banner_belagroup4

Kwaliteit

Varkensbedrijf BELA BV is IKB gecertificeerd.
IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing. IKB Varken is ontwikkeld als maatstaaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Producten, die onder het kwaliteitssysteem IKB Varken worden geproduceerd, komen van bedrijven die gecontroleerd worden op ondermeer diergeneesmiddelengebruik, dierwelzijn, huisvesting, diergezondheid, begeleiding door de dierenarts, hygiëne en administratie. De controle, beoordeling en certificering worden uitgevoerd door onafhankelijke en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde organisaties.
 

DanAvl

BELA Meijel BV

Varkensbedrijf BELA BV is een vermeerderingsbedrijf waar 1250 vermeerderingszeugen worden gehouden.