Bela Group BV

banner_belagroup banner_belagroup2 banner_belagroup4

Varkensbedrijf BELA

Varkensbedrijf BELA  is een vermeerderingsbedrijf waar 1250 vermeerderingszeugen worden gehouden.