VTO BV behaald Better Biomass – NTA 8080 certificering

VTO BV behaald Better Biomass – NTA 8080 certificering

VTO BV, een dochteronderneming van de BELA Group, intermediair voor o.a. co-stromen, co-vergisting, meststoffen en digestaat voor de productie van biogas heeft op 25 oktober 2019 het certificaat Better Biomass* – NTA 8080 behaald.

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

NTA8080-VTO NTA8080-Bijlage-VTO

Afbeeldingen : Certificaat Better Biomass – NTA 8080 + bijlagen

*Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).