Afrikaanse varkenspest (AVP) – Zorg voor voer in voorraad

Afrikaanse varkenspest (AVP) – Zorg voor voer in voorraad

Mocht in Nederland de Afrikaanse Varkenspest (AVP) uitbreken, dan wordt een standstill afgekondigd van 72 uur. Die geldt voor alle transportbewegingen van en naar bedrijven waar varkens worden gehouden. 

Dit geldt onder meer voor vervoer van varkens, mest, maar ook veevoer. Het advies is dan ook om uit voorzorg steeds voer voor een periode van tenminste vijf dagen in voorraad te hebben. Daarmee kan indien aan de orde de periode van standstill worden overbrugd.

Waarom geen drie dagen?

Indien de standstill van toepassing is, is het niet 100% te garanderen dat de voerleveringen na deze periode direct leverbaar zijn op het boerenerf. Binnen 48-uur levering na standstill wel.

Vragen?

Heb je vragen over de de Afrikaanse Varkenspest, neem dan contact op met de ZLTO informatielijn: 073-217 33 33 of info@zlto.nl.

Bron: ZLTO