BELA GROUP BV

banner_belagroup banner_belagroup2 banner_belagroup4

Kwaliteit

Productieproces

Biovergisting, of ook wel Co-vergisting genoemd, is het winnen van biogas uit een mengsel van mest en organische restproducten. Vergisting is een natuurlijk afbraakproces. Door dit proces onder geconditioneerde omstandigheden te laten verlopen neemt de hoeveelheid vrijkomende biogas toe. Het biogas wordt met behulp van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit en duurzame warmte, waarmee fossiele energie verdrongen wordt.

BELA Biogas BV

In 2013 is de bio-vergister te Ysselsteyn (LB) overgenomen. BELA Biogas BV heeft een afvalvergister waar reststromen en co-producten duurzaam omgezet worden naar groene stroom en meststoffen.
De vergistingsinstallatie is een onderdeel binnen de organisatie die zich leent voor verwerking van rest- en co-producten zowel vloeibaar, droog als verpakt en het verwerken van mest.

BELA Biogas produceert 2,1 mWe aan groene stroom wat voldoende is om ongeveer 4200 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Met de restwarmte die ontstaat bij het vergisten wordt het eindproduct digestaat, gehygiëniseerd zodat deze exportwaardig wordt. BELA Biogas is een erkend mestverwerker.

De biogasinstallatie heeft op dit moment een vergistingcapaciteit van 8.900 m³.